ലഹരിക്കടത്ത് കേസിൽ സി.പി.ഐ.എം നേതാവ് എ ഷാനവാസിന് ക്ലീൻ ചീറ്റ്‌