മേഴ്സിക്കുട്ടൻ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവച്ചു; മുൻ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ താരം യു. ഷറഫലി പുതിയ പ്രസിഡന്റാകും