ഉത്തരേന്ത്യയിൽ അതിശൈത്യം: ഡൽഹിയിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ട്; ശ്രീനഗറിൽ മൈനസ് 8