ക്ലിഫ് ഹൗസില്‍ തോക്കില്‍ നിന്ന് അബദ്ധത്തില്‍ വെടിയുതിര്‍ന്നു; ആർക്കും പരിക്കില്ല