സുരേഷ് ഗോപിയെക്കൊണ്ട് സിനിമാ ഡയലോഗ് തട്ടി വിട്ടാൽ കേരളത്തിൽ ജയിക്കില്ല: എം.വി ഗോവിന്ദൻ