ഗുജറാത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: പ്രചാരണത്തിൽ സജീവമായി മോദി; രാഹുൽ ഗാന്ധി നാളെ എത്തും