മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കെ.എം ബഷീറിനെ വാഹനമിടിച്ച് കൊലപ്പെപെടുത്തിയ കേസ്; വിചാരണ നടപടികള്‍ക്ക് സ്റ്റേ