കെടിയു വി.സി നിയമനം: സർക്കാരിന് പിടിവാശിയില്ല; കോടതി വിധി പഠിച്ച ശേഷം തുടർ നടപടിയെന്ന് മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു