നിയമന കത്ത് വിവാദം: മേയറുടെ കത്തിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്ന് മൊഴി നല്‍കി ഡി.ആര്‍.അനില്‍