കെ.കെ രമയുടെ പരാതി: പാർട്ടി ഇടപെടേണ്ടതില്ല; കേസെടുക്കുന്ന കാര്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പൊലീസാണെന്ന് എം.വി ഗോവിന്ദൻ