ചാൻസലർ ബില്ലില്‍ രാജ്ഭവന്‍ നിയമോപദേശം തേടിയത് സ്ഥിരീകരിച്ച് ഗവര്‍ണര്‍