തുർക്കിയിലും സിറിയയിലുമുണ്ടായ വമ്പൻ ഭൂകമ്പങ്ങളിൽ മരണ സംഖ്യ 4,800 കടന്നു; 6000ഓളം കെട്ടിടങ്ങൾ നിലംപൊത്തി; സഹായവുമായി ലോകം