ശ്രീനഗറിൽ സായുധരായ 3 ഭീകരർ സുരക്ഷാ സേനയുടെ പിടിയിലായി