എറണാകുളം സെന്റ് മേരീസ് ബസിലിക്കയിൽ വീണ്ടും സംഘർഷം; അൾത്താരയിൽ ഇരച്ചു കയറി ബലിപീഠം തകർത്തു