പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ച് പ്രതിപക്ഷം: കറുത്ത വസത്രവും മാസ്‌കും ധരിച്ച് പ്രതിപക്ഷ എംപിമാര്‍ പാർലമെന്റിൽ; ലോക്‌സഭയും രാജ്യസഭയും നിര്‍ത്തിവെച്ചു