ഭൂകമ്പം തകർത്ത സിറിയയിൽ ഐഎസ് ആക്രമണത്തിൽ 11 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു; ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 34,000 കടന്നു