അട്ടപ്പാടി മധു വധക്കേസ്: വിധി ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും