ആന്ധ്രയില്‍ ടിഡിപി റാലിക്കിടെ തിരക്കില്‍പ്പെട്ട് 8 പേര്‍ മരിച്ചു