'പണമുള്ളവർ മാത്രം പങ്കെടുക്കാൻ ഐപിഎൽ ലേലമല്ല; ക്രിക്കറ്റ് മത്സരമാണ്'; പണമുള്ളവർ കളി കണ്ടാമതിയെന്ന കായികമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനക്കെതിരെ കെ.സുരേന്ദ്രന്‍