ദുരിതാശ്വാസ നിധി തട്ടിപ്പ്; കോണ്‍ഗ്രസിലെ ചില നേതാക്കന്മാരുടെ പങ്കാണിപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നതെന്ന് എം.വി ഗോവിന്ദന്‍