ആകാശ് തില്ലങ്കേരിയേയും കൂട്ടാളിയേയും കണ്ണൂരിൽ നിന്നും വിയ്യൂര്‍ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി