ഇന്ധനവിലയ്ക്ക് കാരണം കേന്ദ്രനയം; സംസ്ഥാന ബജറ്റിലുണ്ടായത് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ മാത്രമെന്ന് എം.വി ഗോവിന്ദന്‍