കൊട്ടിയൂര്‍ ബാവലിപുഴയില്‍ അച്ഛനും മകനും മുങ്ങിമരിച്ചു