മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹാരം കാണണം; വൈദികർക്കെതിരായ കേസുകൾ പുനഃപരിശോധിക്കണം: ശശി തരൂർ എം.പി