കൊച്ചിയിൽ ഓടുന്ന കാറിൽ വെച്ച് മോഡലിനെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തു; 3 യുവാക്കളും ഒരു സ്ത്രീയും അറസ്റ്റിൽ