നോട്ടു നിരോധനം: കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജികളിൽ സുപ്രീംകോടതി വിധി ജനുവരി രണ്ടിന്