സാങ്കേതിക സര്‍വകലാശാല വിസി നിയമനം; സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുനഃപരിശോധന ഹര്‍ജിയുമായി സുപ്രീംകോടതിയില്‍