'സർക്കാരും സിപിഐഎമ്മുംഒരു മതത്തിനും എതിരല്ല'; കലോത്സവ സ്വാഗതഗാന വിവാദം പരിശോധിക്കുമെന്ന് എം.വി ഗോവിന്ദന്‍