യൂറോ കപ്പ്: യോഗ്യത മത്സരങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം; പോർച്ചുഗലും ഇംഗ്ലണ്ടും ഇറ്റലിയും കളത്തിലിറങ്ങും