പാക്കിസ്ഥാനില്‍ പള്ളിയില്‍ ചാവേറാക്രമണം; 2 പോലീസുകാർ ഉൾപ്പെടെ 17 മരണം