ഹണിമൂണ്‍ യാത്രക്കിടെ വഴക്ക്, ഭാര്യയെ കൊന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ തള്ളി, യുവാവ് പിടിയിൽ