കെ.സുധാകരന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചെത്തുകാരന്റെ മകന്‍ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതിനെ വിമര്‍ശിച്ച് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ