വിജയ് ബാബുവിനെതിരെ പരാതി ലഭിച്ചില്ലെന്ന് കമ്മീഷണര്‍