വാളയാര്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കെതിരായ പരാമര്‍ശം, എസ്.പി എം. ജെ സോജനെതിരെ കേസ്