തൃശ്ശൂരിൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച ടൂ​റി​സ്റ്റ് ബ​സ് മ​റി​ഞ്ഞു, 30 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്