കുന്നംകുളത്ത് തെരുവുനായ ആക്രമണം: 7 പേര്‍ക്കു കടിയേറ്റു