തൃശ്ശൂരിൽ ബസ് കാറിന് മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം, 5 പേർക്ക് പരിക്ക്