വീണ്ടും ദുരഭിമാനക്കൊല, നവവധുവരന്‍മാരെ വിരുന്നിന് വിളിച്ചുവരുത്തി വെട്ടിക്കൊന്നു