ജനങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയല്ല പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കേണ്ടത്, കെ റെയില്‍ കല്ലിടുന്നതും വിലക്കി ഹൈക്കോടതി