സ്വപ്‌നയുടെ ആരോപണം തെറ്റെങ്കില്‍ എന്തുകൊണ്ട് മാനനഷ്ടക്കേസ് കൊടുക്കുന്നില്ല: ഷാഫി പറമ്പിൽ