കോ​ഴി​ക്കോ​ടും തിരുവനന്തപുരത്തും അ​ഗ്നി​പ​ഥി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം