കന്റോണ്‍മെന്റ് ഹൗസ് മതിൽ ചാടിക്കടന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ, 3 പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ