16 കാരിയെ തീ​കൊ​ളു​ത്തി യുവാവ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു