പാലക്കാട്ടെ 2 കൊലപാതകങ്ങളും ആസൂത്രിതം, പ്രതികളെ ഉടൻ കണ്ടെത്തുമെന്ന് എ ഡി ജി പി വിജയ് സാഖറെ