പാലക്കാട് നിരോധനാജ്ഞ തുടരുന്നു, ഇന്ന് സര്‍വകക്ഷിയോഗം