പാ​ല​ക്കാട് ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ 4 പേ​ർ​ക്ക് വെ​ട്ടേ​റ്റു, ബ​ന്ധു ഒ​ളി​വി​ൽ