ഒ​മാ​നി​ൽ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ടത്തിൽ മ​ല​യാ​ളി ന​ഴ്സ് മ​രി​ച്ചു