മലപ്പുറത്ത് വന്‍ ലഹരി മരുന്ന് വേട്ട, എംഡിഎംഎയുമായി 2 പേർ പിടിയിൽ