മലപ്പുറത്ത് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ആരോപിച്ച് പണം തട്ടിയ കേസ്, 5 പേർ പിടിയിൽ