അമ്മയുടെ കൈയില്‍നിന്ന് പുഴയിലേക്കു വീണ് കാണാതായ കുഞ്ഞിൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി